Framsiden

 

Prosjekt DAK/DAP - Sluttrapport

 

Teori og praksis – en kartlegging av kompetansebehov hos bedrifter i trehusindustrien i Innlandet

Østlandsforskning gjorde en kartlegging av framtidig kompetansebehov hos klyngens medlemmer i 2009.

 

Industrialisering av trehusproduksjonen - en kunnskapsoversikt

NIBR-rapport 2009:18  Oslo:  Norsk institutt for by- og regionforskning,  ISBN: 978-82-7071-809-2